Wróć do listy licytacji

Jak wygląda praca komornika w dobie koronawirusa?

Praca komornika polega na egzekwowaniu należności wierzycieli. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, do którego zadań należy między innymi wykonywanie pieniężnych i niepieniężnych orzeczeń sądowych, doręczanie zawiadomień sądowych za potwierdzeniem odbioru, zabezpieczanie spadku oraz sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

W celu ich zrealizowania pozostaje w kontakcie z wierzycielami, dłużnikami oraz pełnomocnikami obu stron. Poniżej odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób wykonuje je w dobie koronawirusa.

Egzekucja komornicza w czasie pandemii

Obecnie obowiązujące przepisy nie zmieniają zasad prowadzenia egzekucji sądowej przez komornika. Prawa komorników w zakresie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika nie zostały ograniczone z powodu koronawirusa. Ustalenie faktycznej sytuacji majątkowej dłużnika, w tym jego możliwości zarobkowych, niejednokrotnie nie jest możliwe bez osobistej wizyty w miejscu jego zamieszkania lub zatrudnienia. Zgodnie z art. 814 KPC komornik ma prawo wejść do mieszkania dłużnika, przeszukać go, zarządzić otwarcie lokalu.

Jednak musi ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego. Powinien zachowywać dystans społeczny, dezynfekować dłonie, nosić maseczkę i rękawiczki ochronne. Ponadto nie wolno mu niepokoić osób chorych w stopniu wykraczającym ponad cele egzekucji. Warto dodać, że w dobie pandemii komornik nie przeprowadza eksmisji, czyli nie wykonuje tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, przy czym reguła ta nie dotyczy sytuacji, kiedy eksmitowana osoba znęca się nad rodziną.

Komornik musi stosować wskazane środki ochronne nie tylko podczas wykonywania czynności terenowych takich jak licytacje ruchomości i nieruchomości, doręczenia komornicze oraz ustalanie majątku dłużnika, ale również w trakcie przyjmowania interesantów w kancelarii. W drugim przypadku konieczne jest wietrzenie pomieszczeń, ograniczenie liczby przyjmowanych osób, wydzielenie przestrzeni przeznaczonej na spotkania z nimi. Przy czym wiele kancelarii komorniczych umożliwia załatwienie różnych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Zachowanie podstawowego reżimu sanitarnego, czyli przestrzeganie dystansu społecznego oraz noszenie maseczki, ogranicza rozprzestrzenianie się koronawirusa.