Ze względu na prawo wierzyciela do wyboru komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy z nieruchomości stosuje się odpowiednio, spraw o opróżnienie pomieszczeń z osób i rzeczy, Komornik Sądowy Bartosz Rychlik może prowadzić czynności na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii (art. 10 ust.1 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych).

Właściwość terytorialna Rychlik

Właściwość terytorialna rewiru:

 • Sieradz
 • Gmina Sieradz
 • Warta
 • Brąszewice
 • Brzeźno
 • Błaszki
 • Goszczanów
 • Złoczew
 • Gruszczyce
 • Burzenin
 • Klonowa
 • Wróblew

Ogólne zasady wyboru komornika

Jeżeli dłużnik nie zareagował na wezwanie do zapłaty wydane w toku postępowania sądowego, należy uzyskać tytuł wykonawczy i zgłosić sprawę do właściwego komornika. Podczas składania wniosku egzekucyjnego istnieją pewne ograniczenia, które dotyczą przede wszystkim obszaru i komornika właściwego dla wszczętego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych wierzyciel ma możliwość wyboru komornika, jednak możliwość ta ograniczona jest do obszaru apelacji. Krótko mówiąc, komornikiem właściwym jest komornik z rewiru, w którym dłużnik jest zameldowany lub ma swoją siedzibę. Zasada ta pozwala uniknąć sytuacji, kiedy dłużnik zamieszkuje w dalekiej odległości od wybranego komornika.

Odmowa wszczęcia egzekucji przez wybranego komornika

Komornik, do którego wpłynął złożony wniosek egzekucyjny, ma prawo odmówić prowadzenia postępowania, jeżeli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Mowa tutaj o tzw. obowiązkowej odmowej, która ma miejsce w sytuacji, gdy:

 • wybrana kancelaria ma zaległości w prowadzonych egzekucjach, których łączny okres przekracza 6 miesięcy – wyjątkiem są tutaj małe Kancelarie, które przyjmują w ciągu roku mniej niż 1000 spraw;
 • wybrany komornik przyjął do prowadzenia w danym roku ponad 2500 wniosków, a skuteczność wdrożonych działań nie przekroczyła poziomu 35%;
 • ilość przyjętych spraw przekroczyła 5000.

Aby uniknąć sytuacji, kiedy wierzyciel otrzymuje odmowę od Kancelarii, sądy zobowiązane są do informowania o ewentualnych przesłankach odmowy przyjęcia spraw z wyboru przez danego komornika.