Egzekucje komornicze

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik przeprowadza postępowanie egzekucyjne. Aby zostało wszczęte, wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji z tytułu wykonawczego. Egzekucja komornicza ma na celu jest jak najszybsze odzyskanie długu oraz usatysfakcjonowanie roszczeń wierzyciela.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

W pierwszej kolejności, Komornik Sądowy Bartosz Rychlik dostarcza dłużnikowi zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego. Następnie ustala wysokość jego majątku. Kolejnym krokiem jest częściowe zajęcie wynagrodzenia dłużnika oraz jego rachunku bankowego. Kiedy to okaże się niewystarczające- komornik na wniosek wierzyciela może zająć należące do dłużnika ruchomości oraz nieruchomości. W celu ich spieniężenia, zostaną one skierowane na licytacje komornicze. Ich wartość zostanie określona przez biegłego sądowego rzeczoznawcę, który sporządzi dokładną wycenę.

Tytuły egzekucji komorniczych

Do złożenia odpowiedniego wniosku, mającego na celu wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wierzyciel musi posiadać tytuł wykonawczy, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

Do tytułów egzekucyjnych należy:

  • prawomocne orzeczenia sądu;
  • ugody zawarte przed sądem;
  • prawomocne orzeczenia referendarza sądowego;
  • akt notarialny, w którym zawarte jest poddanie się przez dłużnika egzekucji;
  • bankowe tytuły egzekucyjny;
  • pozostałe orzeczenia, akty i dokumenty, które na mocy ustawy podlegają egzekucjom sądowym.