Licytacje komornicze w Sieradzu

Licytacja komornicza to jawna oraz ogólnodostępna forma sprzedaży ruchomości i nieruchomości dłużnika. Prowadzi ją komornik, będący odpowiedzialny za egzekwowanie roszczeń. W publicznych licytacjach może wziąć udział każda osoba lub podmiot prawny. Nabywcą zostaje ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę kupna. Na aukcje komornicze wystawia się dwa typy majątku dłużnika: ruchome oraz nieruchome.

Aukcje komornicze: nieruchomości oraz ruchomości

Komornik Sądowy Bartosz Rychlik, zgodnie z prawem, wystawia na aukcje nieruchomości. Należą do nich m.in.:

 • domy;
 • mieszkania;
 • grunty;
 • lokale użytkowe;
 • hale i magazyny;
 • pozostałe nieruchomości.

Do ruchomości można zaliczyć wszystko to, co nie jest nieruchomością. Względem tego, komornik w ramach egzekucji komorniczej może pozyskać od dłużnika m.in.:

 • biżuterię;
 • antyki i dzieła sztuki;
 • maszyny przemysłowe i rolnicze;
 • pojazdy, w tym: samochody, przyczepy itp.;
 • sprzęty AGD;
 • sprzęty komputerowe.

Każdy z wymienionych elementów majątku, może zostać pozyskany oraz przekazany na aukcję komorniczą.

Aktualne licytacje komornicze: