Egzekucja wierzytelności

Kancelaria Komornicza Bartosza Rychlika przeprowadza postępowanie egzekucyjne, którego celem jest egzekucja długów z wierzytelności. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku przez wierzyciela, kancelaria podejmuje odpowiednie kroki w celu odzyskania należytych środków pieniężnych lub niepieniężnych.

Na czym polega egzekucja z wierzytelności ?

Do podstawowych elementów majątku dłużnika zalicza się jego: wynagrodzenie, ruchomości oraz nieruchomości. To one najczęściej należą do przedmiotu egzekucji komorniczych.

Istnieje jednak możliwość, która przewiduje skierowanie egzekucji do innych wierzytelności, które przysługują wierzycielowi w stosunku do osób trzecich. Ustawodawca zapewnia wierzycielowi możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem osoby trzeciej. Oznacza to, że to właśnie od tej osoby możesz oczekiwać odzyskania środków pieniężnych lub niepieniężnych.