Wróć do listy licytacji

W jaki sposób można monitorować przebieg postępowania egzekucyjnego?

Niezależnie od tego, czy stałeś się dłużnikiem, czy jesteś wierzycielem i masz po raz pierwszy styczność z pojawieniem się długu, może się to wydawać sprawą trudną do rozwiązania. Windykacja, która przebiegnie sprawnie, może stać się jednak bardzo szybko tylko niemiłym wspomnieniem. Dlatego ważne jest, abyśmy skorzystali w wykwalifikowanej pomocy prawnej. Jak przebiega taki proces postępowania egzekucyjnego? Co powinieneś o nim wiedzieć i jak go śledzić? Dziś postaramy się odpowiedzieć na te pytania!

Postępowanie egzekucyjne co powinieneś o nim wiedzieć?

Rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego jest złożenie do właściwego komornika wniosku o rozpoczęcie egzekucji, a jego celem jest oczywiście egzekucja zadłużenia. Ważne jest, aby pamiętać, że kierując wniosek egzekucyjny, musimy dokładnie sprecyzować, jakie działania mają być podjęte przez komornika. Postępowanie egzekucyjne nie jest wszczynane z urzędu, a wyłącznie na wniosek wierzyciela. Po dostarczeniu komornikowi odpowiedniego wniosku, którym jest wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności, wierzyciel nie pozbywa się całkowicie odpowiedzialności za przebieg całego postępowania. Ponieważ komornik nie może podjąć żadnych czynności, jeśli nie wniesie o nie wierzyciel, jego udział w toku egzekucji jest niezbędny.

Kontrola przebiegu egzekucyjnego!

Już wcześniej zwróciliśmy uwagę na to, że komornik może zrobić wyłącznie tyle, ile zaleci mu wierzyciel. Jakiekolwiek działania, które podjąłby samodzielnie bez formalnego wniosku wierzyciela, byłyby bezprawne. Oczywiście nie oznacza to tego, że wierzyciel musi znać dokładnie zapisy prawa egzekucyjnego. Każdy rzetelny komornik w odpowiedni sposób nam doradzi. Aby jednak mieć pewność, że komornik dokona wszelkich starań w celu wywiązania się z pracy, wierzyciel jest informowany na bieżąco o kolejno dokonywanych czynnościach organu wykonawczego oraz o aktualnym stanie sprawy. Komornik informuje wierzyciela również  o każdej czynności, o której terminie strona nie była zawiadomiona.  Najczęściej stosowaną metodą komunikacji wierzyciel-komornik jest korespondencja lub osobiste spotkania w kancelarii komorniczej.