Wróć do listy licytacji

Czy komornik może zająć środki zgromadzone na lokacie?

W wyniku egzekucji komorniczej będącą następstwem skierowania sprawy o odzyskanie długów do sądu oraz wydania przez niego wyroku i odpowiedniego tytułu wykonawczego możliwe jest zajęcie środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowych dłużnika. Warto jednak pamiętać o tym, że zajęcie komornicze może dotyczyć nie tylko zwykłego rachunku bankowego, ale i rachunku oszczędnościowego, rachunku w dowolnej obcej walucie, a nawet lokaty.

Kiedy dochodzi do zajęcia komorniczego konta obejmującego lokatę?

Zajęcie komornicze konta oznacza blokadę środków pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym dłużnika. Dochodzi do niego w sytuacji, w której dłużnik nie spłaca zaciągniętych długów i nie współpracuje z wierzycielem. Co ważne, utrudnione zostaje wówczas korzystanie nawet z tej kwoty, która jest wolna od zajęcia egzekucyjnego. Problem z tym związany jest likwidowany dopiero wtedy, kiedy dłużnik ureguluje swoje zaległości (dotyczące wszytego postępowania), niezależnie od tego, czy środki zostały zablokowane na zwykłym rachunku bankowym, rachunku oszczędnościowym, rachunku w dowolnej obcej walucie czy na lokacie.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat zajęcia konta bankowego w ramach egzekucji komorniczej?

Realizowana przez komornika egzekucja komornicza mająca na celu jak najszybsze odzyskanie długu, a tym samym prędkie zaspokojenie roszczeń wierzyciela, która polega na zajęciu konta bankowego, może odbywać się bez wcześniejszego powiadomienia dłużnika – poinformowanie go o tym fakcie ma miejsce po dokonaniu blokady. Kluczowe w podanym kontekście jest również to, że blokada ta trwa do czasu spłat zadłużenia lub zawarcia ugody z wierzycielem bądź do ściągnięcia przez komornika całej należnej kwoty z zajętego konta bankowego dłużnika.